Over ons: urban mining

Bij LJG Electronics Recycling vinden wij duurzaamheid belangrijk, en we nemen hier ook onze verantwoordelijkheid in. In de huidige maatschappij hebben artikelen vaak maar een korte levensduur, waarna ze weggegooid worden. Hierin zitten vaak nog veel bruikbare grondstoffen. Urban mining wil zeggen dat wij bestaande artikelen uit elkaar halen, om de grondstoffen hierin te verzamelen en her te gebruiken. Daarbij richten wij ons op elektronica én metalen. Met dit werk zorgen we voor een behoorlijke ontlasting van de aarde en een enorme besparing van energie en grondstoffen.

Het uitsorteren van deze elektronica en metalen uit bestaande bronnen noemen we urban mining. Het scheiden gebeurt tot in de kleinste fracties. Zo worden zoveel mogelijk belangrijke stoffen behouden voor hergebruik.

Duurzaamheid en ontwikkeling

Bij LJG Electronics Recycling nemen we onze verantwoordelijkheid om de belasting op het milieu verlagen. Ook onze eigen bedrijfsprocessen zijn daarvoor geoptimaliseerd. LJG Electronics Recycling doet verschillende investeringen in ontwikkelingslanden waar ons zusterbedrijf werkzaam is. Daar draagt LJG bij aan werkgelegenheid, studiefaciliteiten, gezondheidszorg, sociale woningbouw en drinkwatervoorzieningen.

De drive van LJG

De naam LJG staat voor 'Lord Jesus Gift'. Met LJG Electronics Recycling leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de belasting op het milieu, met het oog op leefbaarheid voor nu en voor toekomstige generaties.

Lever uw elektronisch afval en metalen in!

Met uw elektronica, metalen en oude katalysatoren kan LJG Electronics Recycling een hoop goed werk verrichten. Schakel ons in voor uw elektronica en metaalrecycling.

Neem contact op!